איך להתמודד עם מרזבים סתומים?

מרזבים סתומים הם בעיה חמורה מכפי שרבים סבורים. מים שאינם מתנקזים היטב דרך המרזבים עלולים להגיע למקומות מהם יוכלו לחדור אל פנים הבית, לחלחל דרך הקירות, להצטבר מתחת למרצפות, לגרום לשלל נזקים אפשריים ביניהם התנפחויות צבע, עובש על הקירות ובמקומות אחרים, תקלות במערכת החשמל ועוד. חשוב מאוד לשמור על מרזבים חופשיים מסתימות כך שיוכלו לשרת את מטרתם ולנקז מים מגג הרעפים. אספנו עבורכם מידע וטיפים שבכוחם לסייע לכם לשמור על המרזבים במצב תקין כמו גם להתמודד עם סתימות ותקלות אחרות אם בכל זאת יתרחשו.

פעולות מנע

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מרזבים סתומים היא למנוע מצב כזה מלכתחילה. ניתן לעשות רבות כדי לשמור על מרזבים חופשיים מסתימות, כך למשל מומלץ לערוך ביקורת שנתית לקראת בוא החורף. ביקורת כזו תכלול סילוק לכלוך שהצטבר בפתחי המרזבים ולאורכם. באופן כזה נבטיח שזרימת המים שתתפתח עם רדת היורה תעשה דרכה בחופשיות דרך המרזבים ותתרום לניקיונם. אם נתיר למרזבים להיוותר עם לכלוך (כגון עלים ואבק) נגלה עם בוא הגשם הראשון שהמים הזורמים גורמים להיווצרות “פקקים” במקומות מועדים לפורענות (עיקולים, פינות וחיבורים), מה שעלול לגרום גם לסתימות של ממש.

הזרמת מים באופן מבוקר

לאחר ביצוע ביקורת כפי שתוארה לעיל מומלץ מאוד להזרים מים באופן יזום ומבוקר דרך המרזבים לכל אורכם. ניתן לעשות זאת בקלות בעזרת צינור השקיה. הזרמה כזו של מים תאפשר שטיפה של לכלוך שנותר בכל זאת בתוך המרזבים למרות הניקיון שערכנו. בנוסף, הזרמת מים מבוקרת תאפשר לנו לזהות בעיות מבעוד מועד ולטפל בהן לפני בוא הגשמים.

נזקים העלולים להתפתח בעקבות סתימות במרזבים

חשוב להבין שמרזבים סתומים עלולים לגרום להתפתחות בעיות שונות, מהן חמורות למדי. כך למשל סתימה במרזב תגרום להצטברות כמות גדולה של מים וכך יופעל עומס רב על המרזב דבר העלול לגרום לשברים, להתנתקות חלקי מרזב זה מזה או להינתקות המרזב מתמיכות אל הקיר או הגג.
חשוב מאוד לזכור שמרגע שאין ניקוז תקין של המים אין לדעת לאן הם יזרמו. כך למשל מרזב סתום עלול לגרום למפלס המים לעלות בשולי גג הרעפים (באזור הסמוך למרזב) דבר שיוביל בהכרח לחדירת מים דרך הרווחים שבין הרעפים.

טיפול בסתימות ללא דיחוי

מרגע שהסתבר לכם שיש סתימה במרזב חשוב מאוד לעשות כל שנחוץ כדי לפתור את הבעיה. לעיתים ניתן לשחרר את הסתימה בעצמנו על ידי ניקוי פתחי כניסת המים אל המרזב, החדרת חוט ברזל (או אמצעי פתיחת סתימות אחר) דרך המרזב בניסיון לדחוף את הסתימה החוצה, או סילוק ידני של סתימות ממרזבים פתוחים. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם ביצוע בטוח של עבודה בגובה.
בכל מקרה בו אין באפשרותכם לפתור את הבעיה בעצמכם יש להזמין ללא דיחוי בעל מקצוע המתמחה בהקמה ותחזוקה של גגות רעפים, ארגזי רוח ותיקון מרזבים.