זכויות ואישורי בנייה – בניית גג

בישראל כמעט כל בנייה כרוכה בקבלת היתר מן הועדה המחוזית לתכנון ובנייה. בניית גגו של מבנה אינה מצריכה היתר נפרד, ההיתר ניתן לבית כולו כאשר הקמת הגג היא חלק בלתי נפרד מן הבנייה. לעיתים מבוצעים, לאחר תום הבנייה (לפעמים שנים רבות אחר כך) שינויים ותוספות הקשורים גם בגג, כך למשל כאשר מוסיפים חדר בעליית הגג ומשנים את מבנה הגג כך שלחדר תהיה תקרה גבוהה מספיק ו/או חלונות וכד'. במקרים כאלה יש צורך לקבל היתר בנייה עבור השינויים המבוקשים. בפסקאות הבאות תמצאו מידע מועיל אודות תהליכי קבלת היתר בנייה בכלל, מתי ניתן לבקש היתר לבניה קלה, איך מתנהלים מול הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ועוד.

יש לקבל היתר לפני תחילת עבודת הבנייה בפועל

חשוב מאוד להבין שבנייה ללא היתר היא עבירה פלילית, לכן יש לברר היטב אם עבודת הבניה המתוכננת מחייבת קבלת היתר בנייה ולסיים את הליך קבלת ההיתר מול הועדה המחוזית לתכנון ובנייה לפני תחילת העבודה בפועל. בעל המקצוע שידע לקבוע אם העבודה המתוכננת מחייבת קבלת היתר בנייה הוא האדריכל (לעיתים גם מהנדס הבנייה). לכן, אם יש ספק, יש לפנות לאדריכל עליו ניתן לסמוך, כדי לקבל הנחיות.

היתר לעבודת בנייה מצומצמת

עבודה מצומצמת היא תוספת כגון סגירת מרפסת בתריסים או פנלים, בניית פרגולה, התקנת סוכך, שיפור הנגישות למבנה ועוד.
אין מדובר בתיקונים, כגון תיקון גג רעפים (עבור תיקונים כאלה אין צורך בהיתר כלל) אלא בהקמה של חלק חדש הצמוד למבנה הקיים או בסמוך לו.
ההליך לקבלת היתר לעבודת בנייה מצומצמת הוא קצר, פשוט וזול בהרבה מן התהליך לקבל היתר בנייה רגיל. הבדל משמעותי בין היתרי בנייה רגילים להיתרים לעבודת בנייה מצומצמת הם שהיתר לעבודת בנייה מצומצמת ניתן לבקש גם לאחר תום הבנייה. יש להגיש בקשה להיתר בהקדם כדי לא להיחשב עברייני בניה אשר נגדם עלולים להינקט צעדים משפטיים.

זכויות בנייה והליך קבלת היתר בנייה

אין לבלבל בין זכויות בנייה והיתר בנייה. זכויות בנייה קובעות מהו השטח הבנוי המקסימאלי שניתן להקים על מגרש מסוים. העובדה שיש זכויות בנייה אין פירושה שאפשר פשוט לבנות מבנה בגודל מתאים. עבור כל מבנה שמתכננים להקים יש לקבל היתר בניה. קבלת ההיתר כרוכה בהליך העשוי להימשך מספר חודשים ואפילו מעל לשנה, לכן יש להותיר לעצמכם די זמן ולהתחיל בהליך בהקדם האפשרי.

תיקונים למבנה קיים אינם מצריכים קבלת היתר בנייה

ככל שמדובר בעבודת בנייה במבנה קיים, ובתנאי שלא מבוצעים שינויים בחזיתו, אין צורך בקבלת היתר בנייה. המצב דומה בכל אזורי הארץ לכן אין מניעה לבצע תיקון גג רעפים בחולון בדיוק כפי שאין צורך בהיתר בניה עבור תיקון גג רעפים בהרצלייה או בכל יישוב אחר. מצב זה דומה לשינויים המבוצעים בתוך המבנה. שינויים כאלה, כל עוד אינם פוגעים בשלד ובחוסן המבנה, אינם מצריכים קבלת היתר בניה.